نیازمندی های اصفهان اعلا

این مجتمع جهت کادر دفتری خود به چند نفر نیروی خانم جهت امور دفتری نیازمند میباشد جهت اطلاعات بیشتر با کارخانه تماس حاصل نماید.با تشکر