wp_flash_img_show will display here (config: default)


هدف ما دیگر جلب رضایت مشتری نیست، بلکه جلب رضایت مشتری مقصد ماست!

کارخانه سنگ اصفهان اعلاء با عنایات پروردگار متعال و تلاش های بی وقفه مدیریت و پرسنل این مجتمع و بر اســـــــــاس سیستم های مدیریت کیفیت طبق استانداردهای جهانی و همچنین به روز نمودن دستگاه های تولید و فرآوری سنگ بـــا جدید تکنولوژی های روز دنیا، پا به عرصه رقابت بــــــا کلیه تولید کنندگان بین المللی گذاشته است و با یـــــک برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت توانسته است سربلندی کشور عزیزمان ایران را در تولید مرغوب تـــــــــــرین سنگ های ساختمانی در داخل و همچنین صادرات آن به سایر کشورها را به ارمغان آورد.